Ochrana osobních údajů

Při naší spolupráci se snažíme plně chránit vaše soukromí. Abychom Vám však mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některé nutné údaje. Tyto údaje chráníme před zneužitím. Přečtěte si prosím podrobnosti dále v tomto dokumentu.


a) Údaje, které je nutno zadat při registraci/objednávce : Jméno, Příjmení, Ulice, Město, PSČ telefonní popř.e-mail kontakt


b) Údaje o naší spolupráci:

Během Vaší spolupráce s RIDGELINE CZ jsou shromažďovány Vaše objednávky. Je to nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně. Údaje o nákupech jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.

c) Využití Vašich dat mimo internetový obchod RIDGELINE CZ:

Vaše osobní data jsou v rámci RIDGELINE CZ  důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům. Tato data nebudou poskytována reklamním, marketingovým, ani jiným obdobným společnostem.

d) Souhrnné informace:

RIDGELINE CZ dále může poskytovat důvěryhodným třetím stranám (např. Český statistický úřad), souhrnné statistické informace o zákaznících, návštěvnosti, obratu a další související údaje. Tato statistika však neobsahuje žádnou informaci, která by umožnila identifikovat jednotlivé zákazníky. RIDGELINE CZ  si váží Vaší důvěry a bude plně chránit Vaše soukromá data před zneužitím. Tyto údaje potřebujeme proto, abychom zabezpečili a zkvalitnili naše služby. Neposkytujeme je třetím stranám. Používáním internetového obchodu RIDGELINE CZ souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel publikovány, takže budete mít možnost se o nich dozvědět.